Giá đất Cà Mau
Giá đất tại tỉnh Cà Mau mới nhất hiện nay được quy định theo các văn bản pháp luật sau:
  • Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
  • Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Download bảng giá đất Cà Mau mới nhất liên hệ hotline: (Zalo) 0937718883

Xem chi tiết bảng giá đất Cà Mau

Giá đất Cà Mau cập nhật bởi Đất Nền Cà Mau.